Conferència d’Oscar Guayabero: Disseny+empatia+mediació= canvi social

El disseny és un mediador entre nosaltres i les nostres capacitats, entre nosaltres i el nostre entorn i també, entre nosaltres i els altres. Si substituïm l’ego del creador per l’empatia del co-disseny podem crear les condicions per millorar situacions personals i col·lectives. Aquest canvi pot ser petit però si el disseny es posa al servei de la innovació social, podem aportar metodologia i talent a molts petits canvis que ja estan succeint. Es tracta de fer del disseny no un instrument al servei del consumsinó una eina transformadora de realitats. 

http://guayabero.net/catala/

Actualitat