Socis

L’Associació cultural La Volta ofereix diferents modalitats de soci perquè artistes, artesans, gestors i creadors desenvolupin el seu projecte professional d’autoocupació a través de l’ecosistema de La Volta.

Residents actuals

L’acció de La Volta gira al voltant dels residents i dels projectes de creació que materialitzaran al llarg de la residència de dos anys, prorrogable a través d’altres categories de socis, per acompanyar el procés creatiu i potenciar la retroalimentació amb altres creadors, públics o entitats.

Residents cooperants

Són aquells artistes i creadors que, un cop finalitzada la seva residència, mantenen un espai físic de treball. Aquesta modalitat implica el pagament d’una quota mensual i permet participar en la programació i les reunions, compartir projectes i oferir serveis professionals a través de l’associació.

Residents puntuals

Socis puntuals són aquells artistes i creadors que necessiten temporalment un espai de treball on desenvolupar la seva activitat professional. Aquesta modalitat implica el pagament d’una quota mensual i no cal accedir-hi a través de convocatòria pública.

Amics

Socis amics són aquells artistes i creadors que, un cop finalitzada la residència, decideixen mantenir el vincle amb l’Associació i el projecte de La Volta. Aquesta modalitat implica el pagament d’una quota anual i permet participar en la programació i les reunions, compartir projectes i oferir serveis professionals a través de l’associació.

Residents antics