Històric

La Volta es posa en marxa el 2014 per iniciativa del Bòlit. Centre d’Art Contemporani de l’Ajuntament de Girona, i compta amb el suport inicial del SOC i del Fons Social Europeu, d’acord amb el Programa d’ajuts a Projectes Innovadors i Experimentals, i també rep el suport econòmic i la col·laboració de l’Ajuntament de Girona. La Volta també ha comptat amb el patrocini de l’Obra Social de “La Caixa” (2017) i de l’Oficina de Suport de la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (2018-2020) i la Diputació de Girona (2020).

La Volta sempre ha estat coordinada per una entitat sense ànim de lucre que ha promogut la cooperació i la implicació activa dels residents per tal de garantir-ne el bon funcionament i la seva progressiva consolidació. Els tres primers anys han estat coordinats pels membres de l’Associació Cultural Fang, Gal·la Miserachs, Joanot Cortès i Marta Sureda, entitat establerta al barri des de 2012 amb un espai de cotreball i un estudi de comunicació i disseny. El 2017, l’Associació també assumeix la gestió del projecte amb la incorporació de Víctor Masferrer a l’equip i, en el segon semestre, es compta amb l’assessorament de l’artista i gestora cultural independent Montserrat Moliner.

A partir de gener de 2018 la gestió ha anat a càrrec de l’Associació Cultural La Volta, fundada el primer semestre de 2017 per tretze socis: membres de l’equip de coordinació, artistes en residència i persones de l’àmbit de l’art i la cultura vinculades al projecte des dels seus inicis. Creada amb la finalitat de vetllar per a la continuïtat de La Volta, l’Associació assumeix la titularitat dels lloguers i els subministraments del projecte, i es decideix el nou equip de coordinació i gestió integrat pels socis fundadors: Montserrat Moliner, Víctor Masferrer i Marta Sureda, així com la creació de les noves línies de treball i funcionament. Durant el primer mig any de 2018 cal destacar l’esforç de l’equip de gestió que ha seguit desenvolupant les tasques relacionades amb el projecte mentre es publicaven les bases i es resolia la convocatòria de la subvenció de l’Ajuntament de Girona per al foment de les indústries culturals i creatives a Sant Narcís, aprovada per unanimitat a la sessió ordinària de l’Ajuntament de Girona en el Ple del 21 de maig. L’Associació Cultural La Volta ha estat l’única entitat presentada a la convocatòria, obtenint una puntuació de 13 sobre 15 per desenvolupar el projecte de La Volta durant tres anys (2018-2020) amb una progressiva disminució de l’aportació municipal i un augment dels recursos propis.

A banda d’ampliar els recursos propis, l’Associació ha obtingut la subvenció de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de Catalunya per a projectes de caràcter professional en l’àmbit de les arts visuals en la modalitat B de suport a l’organització d’activitats professionals en format d’exposició, mostra, festival o similar que tinguin com a objectiu desenvolupar, impulsar o difondre projectes basats en les arts visuals.

 

   

L’Associació Cultural La Volta forma part de Xarxaprod, la Xarxa d’espais de creació i producció de Catalunya