Antenes. Connectant amb la cultura

Antenes. Connectant amb la cultura 

Durant aquest curs 2021-2022, l’Ajuntament de Girona, en el marc del PECT Indústries  Culturals i Creatives de Girona i el seu entorn territorial, ha impulsat el projecte “Antenes. Connectant amb la cultura” amb l’objectiu de fomentar la participació  cultural de les persones joves. 

El projecte ha ofert l’oportunitat de viure des de dins la programació artística d’un  festival o equipament de Girona i el seu entorn i consta de dues fases consecutives.  D’una banda, un estudi al voltant de la participació juvenil en programacions  cultuals de la ciutat de Girona i, de l’altra, una experiència pilot que posa en  contacte el jovent amb professionals del sector i l’acompanya en el procés  d’elaborar, produir i comunicar una programació cultural.

El tret de sortida de la programació del Festival Antenes és el 7 de juliol, coincidint amb  el Festival Z. Després de l’acte de presentació, les activitats és concentren en quatre dies,  de l’11 al 14 de juliol. Aquesta primera edició incorpora propostes culturals de  diferents àmbits artístics que es podran veure a diferents espais i equipaments de de la ciutat. El Festival Antenes és una programació fresca, participativa i desenfadada  que aposta per artistes locals. 

La programació final de la primera edició del Festival Antenes, s’ha creat amb la  col·laboració dels següents festivals i equipaments

Festival Tempo, Festival Z, MOT-Festival de Literatura, Girona en Moviment festival benèfic de dansa, Museu del Cinema. Col·lecció Tomàs Mallol, Teatre  Municipal de Girona, L’Estació Espai Jove, Edicions Tremendes, La Tornada,  Associació Cultural La Volta. 

Programació de la primera edició del Festival Antenes

DIA  HORA  LLOC  ACTIVITAT  COL·LABORACIÓ
07/07  18:30h  Plaça del Vi  Longitud d’ona  Festival Z
11/07 17:30h  El Modern Taller intergeneracional de dansa i  conversa  Girona en  

Moviment  

Museu del Cinema.  Col·lecció Tomàs  Mallol

19:30h  Museu del  

Cinema

Projecció del documental “La saviesa dels  anys viscuts”
20:30h  Plaça Santa  

Susanna 

Espectacle de dansa “Carrers de vidre”
12/07 18:30h Passeig  

arqueològic

Mercat d’arts visuals i artesania amb  oferta de tallers oberts Festival Tempo 

Mostrar’t – L’Estació  Espai Jove

19:00h Performance 3SpiraL963hZ de Mia Báez i  Aryadne
19:30h Presentació del llibre “Pascal Comelade,  l’argot del soroll” de Donat Putx
20:00h Performance 3SpiraL963hZde Mia Báez i  Aryadne
21:00h  Concert de Ju “Entre la terra i el cel”
22:30h Performance 3SpiraL963hZ de Mia Báez i  Aryadne
13/07 19:00h Les palmeres  de 

L’Estació Espai  Jove

“Insecta Dance Music” de Jansky.  L’Estació Espai Jove 

Festival MOT  

(+MOT) 

Edicions  

Tremendes

20:30h Recital de Carles Rossell amb  

acompanyament musical de Jansky

21:00h  Micro obert
14/07 19:00h  Plaça del Pallol  “Potser no hi ha final” de Circ Pistolet Escènit – Teatre  

Municipal de Girona La Tornada

20:30h  Jardins de la  

Muralla

“Cooba & La Queency Show”
21:30h  DJ Mia Flaw

Actualitat