Xanti Art i Natura_ Til·làndsia

La Til.làndsia (plantes d’aire) és una planta molt atractiva que pertany a la família de les Bromèlies i té els seus orígens al continent americà. No necessita terra per créixer i és capaç d’absorbir l’alimentació de la humitat atmosfèrica.

Les Til.làndsies que creixen a l’interior no requereixen molta aigua, són molt decoratives i fàcils de mantenir.

Les plantes de Xanti Art i Natura han estat cultivades sota condicions meteorològiques catalanes per assegurar-ne una llarga vida. La fusta utilitzada per a la seva presentació ha estat treballada a mà i tractada per assegurar-ne el manteniment, i utilitzen les restes de fusta de les fusteries o de la natura, aquella que està destinada a la brossa.

Actualitat