Urbanisme Creatiu i Cartes a l’espai públic

Projecte expositiu de recerca, visibilització de processos i mediació a partir de cartografies realitzades en dos projectes: Urbanisme creatiuCartes a l’espai públic que tenen el barri de Sant Narcís com a espai comú, a cura de Montserrat Moliner.

D’una banda, el projecte Cartes a l’espai públic a cura de Jordi Duran i dels i les alumnes del Grau en Arts Escèniques de l’ERAM, neix d’un exercici escènic i visual centrat en l’escriptura de cartes adreçades a l’espai públic. Durant les sessions, els i les participants han dut a terme activitats individuals i col·lectives centrades en els àmbits de l’observació, el reconeixement i la documentació de l’espai escollit, així com de relació i vincle amb les persones que viuen al barri. Un procés de recerca que s’ha portat a terme fent derives, jugant amb la noció de cartografia, inventant perspectives i documentant allò indocumentable que ha servit per plantejar els fonaments del treball creatiu que ara es presenten.

Alumnes: Maria Alcalde, Jordi Cumaleras, Emilija Dicpetryte, Júlia Font, Tania Hernández, Sandra Martínez, Clayton Monteiro, Gemma Noguera, Jordi Pedregosa, Raquel Romero i Susan Sánchez.

I d’altra, Urbanisme creatiu és un  projecte expositiu que neix del taller homònim impartit per Itziar González amb la participació participat Maria Barroso, Enric Cassú, Aleix Font, Joana Higuita, Jordi Jimenez, Georgina Martínez, La Noia del Monyo i Marc Rosdevall. 

L’urbanisme és una pràctica d’ordenació del territori que reuneix molts sabers diferents i a vegades confrontats, com la història, la geografia, la sociologia, l’economia, la jurisprudència i l’arquitectura.

Com diu Itziar González: << Al saber i expertesa quotidiana de les persones del mateix lloc, s’hi sumen les d’aquells que coneixen les tècniques del planejament urbanístic, de la mateixa manera que a les expectatives de qualitat de vida i comunitat de la majoria dels habitants, si sumen els interessos i expectatives de beneficis d’una minoria d’agents econòmics. En l’urbanisme totes hi som convocades, però molt poques hi podem influir realment. Per això, a l’urbanisme li cal de manera urgent, que l’art i l’artesania hi puguin inscriure, tant el seu gest de revolta i capgirament de percepcions i conceptes, com la seva destresa en la realització detallada de totes les coses.>>

Des de la Volta treballem amb una mirada situada al nostre entorn més proper, al barri de Sant Narcís. L’espai públic, amb temps de pandèmia, ha patit una transformació que ens ha fet replantejar-nos els límits i la fragilitat que ens habita, qüestionar-nos el dins i el fora, i que suposa la transició en aquests espais. Per això, hem volgut acollir el primer taller d’urbanisme creatiu per, sobretot, preguntar-nos com afecta la nostra vida l’entorn urbà en què vivim i dotar-nos d’eines per obrir aquesta pràctica a totes les persones interessades en la creació i transformació d’entorns urbans o rurals. La proposta d’urbanisme creatiu que defensa Itziar, proposa que la legitimitat de les preses de decisions, ha de néixer de la suma d’aquells que coneixen les tècniques del planejament urbanístic i del saber i l’expertesa quotidiana de les persones que habiten un mateix lloc.
Durant les primeres sessions del taller, els i les participants van rebre una introducció a les nocions bàsiques d’ordenació del territori i es van submergir en la legislació, la planificació i el planejament, tres tipus d’intervenció que amb diverses seqüències en el temps, formen part del procés global per ordenar el territori. Aquesta exposició vol visibilitzar la recerca i els processos que s’han portat a terme durant les sessions col·lectives i individuals, en les que els i les participants al taller han format part d’una pràctica constituent i han desenvolupat cartografies des de diversos punts de vista i han fet propostes d’itineraris que els ha permès descobrir com poder transformar el teixit urbà, tenint cura d’un major protagonisme de les persones i plantejant millores de qualitat.

Com escriu Richard Sennet a Construir i habitar. Ètica per a la ciutat: <<Pot l’ètica donar forma al disseny de la ciutat?, una ètica de la responsabilitat perquè sense ella no podrà haver-hi sociabilitat. Una ètica urbana que valori la diversitat, i convidi a canviar la manera de projectar la manera en què es construeix una ciutat i és habitada.>>

Inauguració dissabte 19 de juny a les 13:30 h

Dies i horaris d’obertura:
Dijous (18 h – 20 h)
o visites a convenir info@femlavolta.cat

Visita comentada:
Dijous 8 de juliol a les 19:30 h

Fotos: Helena Roig

Actualitat

   

L’Associació Cultural La Volta forma part de Xarxaprod, la Xarxa d’espais de creació i producció de Catalunya