Todo Demasiado, de María Monegro a la B-15, a cura de Nicolás Saganias

TODO DEMASIADO, de María Monegro

Inauguració: Dijous 29 de setembre de 2022 a les 19 h

Lloc: Plaça de l’Assumpció, 15

Espai B-15. Espai d’Exhibició d’Arts Visuals a cura de Nicolás Saganias

Activitat gratuïta

CAST

Es un proyecto de naturaleza pictórica donde se combinan la idea del caribe como identidad y paisaje, los usos de lo erótico como un poder femenino que nos puede ayudar a llevar una vida más plena, y la nostalgia o eco-ansiedad que viene de algia-dolor, solaciumdesolare– destruir o dejar solo.

Desde el 2015 la idea de un final del statu quo de la mano de mi trastorno de ansiedad, me ha quitado tiempo, creó una marca en mi cerebro y qué mejor que mirarlo de frente, además de compartirlo con quienes me rodean. Dentro del contexto de un imaginario de Un Fin del Mundo espero que lleve a conversaciones que son necesarias para nosotros; explorar qué tanto realmente necesitamos, que tan complicadas deben de ser nuestras vidas y que tanto tiempo creemos que nos queda en este camino. 

Por igual hay una búsqueda de esperanza y de optimismo de la mano de lo erótico. Cada vez a nivel pictórico me acerco más a una búsqueda de dejar el lado racional, y adentrarme dentro de un imaginario donde a lo mejor exista una solución a este predicamento sobre el cambio climático.

CAT

És un projecte de naturalesa pictòrica on es combinen la idea del carib com a identitat i paisatge, els usos de l’erotisme com un poder femení que ens pot ajudar a portar una vida més plena, i la nostàlgia o ecoansietat que ve d’algiadolorsolaciumdesolare-destruir o deixar sol.

Des del 2015 la idea d’un final de l’statu quo de la mà del meu trastorn d’ansietat, m’ha tret temps i va crear una marca en el meu cervell i quina millor manera d’afrontar-lo que mirar-lo de cara, a més de compartir-lo amb els que m’envolten. Dins el context d’un imaginari d’una Fi del Món espero que generi converses que són necessàries per a nosaltres; explorar què és el que realment necessitem, com de complicades han ser les nostres vides i quant temps creiem que ens queda en aquest camí.

Igualment, hi ha una recerca d’esperança i d’optimisme de la mà de l’erotisme. En l’àmbit pictòric, cada cop m’apropo més a una recerca per abandonar el costat racional, i endinsar-me dins d’un imaginari on potser hi ha una solució a aquest predicament sobre el canvi climàtic.

Bio 

María Monegro és una pintora caribenya. Ha estudiat a l’Escola de Disseny Altos de Chavón i Parsons the New School For Design. Als setze anys inicia un batxillerat en Belles Arts a l’Escola Nacional d’Arts de República Dominicana. Després emigra a la ciutat de Nova York i treballa en galeries, museus i organitzacions sense ànim de lucre. Entre el 2014 i 2016 participa en diverses exhibicions col·lectives, entre elles “La Lluita I” i “La Lluita II”, una mostra d’artistes haitians i dominicans que va generar certa controvèrsia dins de la comunitat dominicana a Nova York. Actualment es troba a Girona fent una residència artística a la Associació Cultural La Volta .

Actualitat