Taula rodona: salut i habitatge

En l’anterior jornada sobre bioconstrucció, La Volta #30, la taula rodona estava enfocada cap a nous models d’habitatge que impliquen alternatives a la compra i lloguer tradicionals i als problemes d’infrahabitatge, amuntegament, fragilitat residencials i ocupació per necessitat.
En aquesta ocasió i amb certa continuïtat amb l’anterior volem centrar la mirada en el binomi salut i habitatge afectada per la progressiva disminució de la despesa pública durant l’última dècada i la precarització de l’habitatge digne. Tal com senyala l’Organització Mundial de la Salut (OMS) l’habitatge saludable és el refugi del benestar físic, mental i social. Per tant, si el dret a l’habitatge no està garantit, tampoc ho està el dret a la salut de les persones. L’habitatge saludable és un element fonamental en les intervencions de salut pública, especialment en el context actual de canvis demogràfics (creixement de la població urbana), envelliment de la població (augmenta el temps que els individus passen a casa), canvi climàtic (transformació de les condicions ambientals de la casa) i de pandèmia (trastocament de les relacions públic/privat o espai laboral/familiar), que involucra actors tan diversos com arquitectes, constructors, enginyers, planificadors urbanístics, els diversos agents del sistema d’aprovisionament alimentari, serveis socials, professionals de la salut pública i tota la ciutadania. Si en aquest context hi afegim el repte dels Drets Humans d’última generació que involucren la preservació del medi ambient, el dret a un entorn culturalment divers, el reconeixement de noves relacions i mètodes laborals, la defensa dels drets de les persones amb diversitat funcional i la protecció dels drets de primera, segona i tercera generació en l’entorn del ciberespai, com podem de repensar les relacions entre habitatge i salut?
Volem parlar d’algunes d’aquestes necessitats fonamentals i problemàtiques de llarg i curt abast amb especialistes de l’àmbit de l’arquitectura sostenible i transició cap a economies transformadores  circulars per saber quines eines estan al nostre abast per mesurar el grau de salut dels nostres habitatges i en conseqüència la nostra pròpia salut bio-psico-social.

Participa: Alicia Vázquez (Xarxa Mora), Juan Antonio Rivera Vila (Cemprotecta) i Ana Correro (Arran de Terra)

Modera: Dani Vidal (Pam a pam)

Actualitat

   

L’Associació Cultural La Volta forma part de Xarxaprod, la Xarxa d’espais de creació i producció de Catalunya