Taller URBANISME CREATIU_ Itziar González Virós

L’urbanisme és una pràctica d’ordenació del territori que reuneix molts sabers diferents i a vegades confrontats. Al saber i expertesa quotidiana de les persones que habiten el lloc, s’hi sumen les d’aquells que coneixen les tècniques del planejament urbanístic, de la mateixa manera que a les expectatives de qualitat de vida i comunitat de la majoria dels habitants, s’hi sumen els interessos i expectatives de beneficis d’una minoria d’agents econòmics. En l’urbanisme totes hi som convocades, però molt poques podem influir-hi realment.

Per això, el taller busca obrir aquesta pràctica a totes les persones interessades en la creació i transformació d’entorns urbans o rurals, i també als artistes, creadors i artesans de La Volta, que tindran la possibilitat d’iniciar-se en el coneixement de les tècniques bàsiques d’ordenació del territori i descobrir com poder transformar-les a favor d’un major protagonisme de les persones i una millora de la qualitat i legitimitat de les preses de decisions.

A l’urbanisme li cal de manera urgent que la ciutadania, l’art i l’artesania hi puguin inscriure, tant el seu gest de revolta i capgirament de percepcions i conceptes, com la seva destresa en la realització detallada de totes les coses.

Itziar González Virós (Barcelona, 1967)

Arquitecta i urbanista. Treballa en decreixement urbà, optimització d’habitatges públics, rehabilitació de centres històrics urbans i d’edificacions en el medi rural. Des de 2002, experta en processos de mediació i resolució de conflictes en l’espai públic, participació i cooperació entre ciutadania i administració. Ex-regidora de Ciutat Vella de Barcelona (2007-2010). Realitza col·laboracions professionals a França i Suïssa. Amb la UTE km ZERO, va guanyar el 2017, el concurs internacional per a la transformació integral de la Rambla de Barcelona. Activista i promotora del Parlament ciutadà. Directora de l’Institut cartogràfic de la Revolta.

En una entrevista amb Marta Codina, Itziar González es defineix com “Una artesana de la transformació i de la revolta. Veig una situació i miro de donar-li la volta, de no conformar-m’hi. Hi ha en mi una subversió contínua. A més, jugo amb la idea de “re” i “Volta”, amb majúscula perquè és “donar una volta”. Per mi, el sostre és la protecció que ve de dalt i la “revolta” és que, malgrat que tinguem proteccions que vinguin de dalt, si no les reforcem nosaltres, les persones, no serveixen de res. Les arquitectures sense les persones no serveixen. Igual que les administracions, sense les persones no serveixen, són maquinària”

Programa

1a sessió: Introducció i presentació del taller i creació d’equips cooperatius de treball

Data: Dilluns 7 de desembre de 2020 (en línia)

Horari: 10 – 11.30 h

Durada: 1’30 h 

 

2a sessió: Introducció als conceptes bàsics de l’urbanisme i el planejament

Data: Dijous 10 de desembre de 2020 (en línia)

Horari: 17 – 18.30 h

Durada: 1’30 h 

 

3a sessió: Anàlisi dels casos d’estudi proposats pels mateixos participants

Data: Dilluns 11 de gener de 2021 (presencial)

Horari: 10 – 12 h

Durada: 2 h

 

4a sessió: Treball cooperatiu per a la realització de les propostes

Data: Dijous 14 de gener de 2021 (presencial)

Horari: 17 – 19 h

Durada: 2 h

 

5a sessió: Realització de dibuixos, maquetes, fotomuntatges, etc. de les propostes

Data: Dilluns 18 de gener de 2021 (presencial)

Horari: 10 – 13 h

Durada: 3 h 

 

6a sessió: Posada en comú de les diferents propostes i intercanvi de membres entre els equips

Data: Dijous 21 de gener de 2021 (presencial)

Horari: 16 – 18 h

Durada: 2 h 

 

7a sessió: Exposició i debat dels resultats del taller

Data: Dissabte 30 gener de 2021 ( presencial ) 

Horari: 17 –  19 h

Durada: 2 h 

 

A qui va dirigit:

Persones interessades en la creació i transformació d’entorns urbans o rurals, i també als artistes, creadors i artesans de La Volta.

 

Carta de motivació:

Per tal de conèixer els interessos i inquietuds  dels participants i organitzar millor el temari es demana una breu carta de motivació per realitzar el taller

 

Preu:

70 € (socis de la Volta 40 €)

 

Inscripcions:

info@femlavolta.cat

 

Places:

Limitades

 

Imatge: Neus Ponsetí

Actualitat