Postgrau en Arts Aplicades Contemporànies / Escola Massana i UAB

Coordinador: Òscar Guayabero

El Postgrau en Arts Aplicades Contemporànies que ofereixen l’Escola Massana i la Universitat Autònoma de Barcelona proposa una formació que va més enllà dels plantejaments disciplinaris a l’entorn de les Arts Aplicades. Així, s’orienta a estudiants i professionals vinculats als camps de l’artesania, el disseny i les arts en general, i pot resultar d’interès per a graduats en Belles Arts, Arquitectura, Disseny o Humanitats, per a titulats de cicles formatius en escoles d’art i de disseny, així com per a professionals en actiu sense formació universitària.

L’itinerari formatiu és eminentment pràctic. El seu centre de gravetat rau en les activitats que es desenvolupen en els tallers als quals cada estudiant pot optar: Art Tèxtil, Joieria i Arts del foc (Ceràmica i Vidre). El Postgrau facilita un espai i un temps de creixement i maduració en les habilitats i el domini de les tècniques i materials, alhora que proposa un lloc compartit per a la reflexió sobre la funció contemporània de les arts aplicades i el seu paper en el món actual, des d’un enfocament transdisciplinari i en el territori comú de les arts i el disseny.

A nivell de desenvolupament professional, el Postgrau en Arts Aplicades Contemporànies promou la realització de projectes personals amb un alt grau d’implicació social, ecològica i creativa, optimitzant els recursos que ofereixen les pràctiques de les arts i el disseny. La mirada interdisciplinària promou, al seu torn, la capacitat de nous i noves artesanes per al treball en equips multiprofessionals vinculats a camps com els de l’arquitectura, el disseny de producte, les arts visuals, la moda, l’audiovisual, les arts escèniques i altres potser encara per emergir. Es tracta de generar oportunitats que desemboquin en una trajectòria professional creativa.

Més informació a postgrau.arts.aplicades@escolamassana.cat

Imatge: Valentina Silva

 

Actualitat