MAR-MUT: veus del mediterrani_ Núria Garcia i Alba Serrat

MAR-MUT: veus del mediterrani
Instal·lació participativa amb il·lustració en directe i loopeig de sons com a recurs creatiu. Projecte artístic interdisciplinari MAR-MUT de Núria Garcia i Alba Serrat.
Amb el suport de l’Ajuntament de Girona. Beques Kreas 2020

Actualitat