La Borda

La Volta #30: bioconstrucció i disseny sostenible.

Taula rodona: Altres maneres d’habitar, moderada per Itziar González i amb la participació de Cal Cases, Sostre Cívic i La Borda.

Dissabte 19 d’octubre a la plaça de l’Assumpció de Sant Narcís a les 16 h.

La Borda la conformem més d’una cinquantena de persones, de totes les edats, i vinculades al conjunt de Can Batlló. Volem harmonitzar la necessitat d’accedir a un habitatge digne, social, assequible i ambientament sostenible amb la voluntat de fomentar noves formes de convivència i de generar comunitat a través de la interrelació entre veïns i veïnes. En definitiva, busquem un repartiment just del treball domèstic i de cures, una manera d’estar i fer en comú que encarni els valors de l’economia feminista i de l’economia social i solidària.

Objectius

• Garantir l’accés a un habitatge digne i assequible.
• Desmercantilitzar l’allotjament per a evitar-ne usos especulatius.
• Generar un procés col·lectiu de definició d’un nou model de producció, gestió i tinença de l’habitatge alternatiu a l’existent actualment.
• Produir noves formes de convivència, de vincle social i d’autoorganització comunitària.
• Fomentar les relacions igualitàries entre les persones, la relació intergeneracional i la igualtat entre gèneres i ètnies.
• Esdevenir una alternativa generalitzable en l’àmbit de l’habitatge públic, articulant un model d’habitatge protegit accessible per la gent amb rendes baixes.
• Construir un barri autogestionat a escala humana a Can Batlló, des del compromís responsable amb el territori i la generació d’una altra mena d’urbanisme.
• Aprofitar al màxim els recursos existents i reutilitzar-los d’una forma ecològica i sostenible.

Actualitat

   

L’Associació Cultural La Volta forma part de Xarxaprod, la Xarxa d’espais de creació i producció de Catalunya