Hostal d’insectes

Hostal d’insectes instal·lat al costat de l’Estació-Espai Jove i forma part del projecte INSECTÒDROM impulsat pel Bòlit. Centre d’Art Contemporani de Girona. Dissenyat i construït per Emily Mack del col·lectiu de fusteres feministes Si els mobles parlessin.

És un objecte pensat per oferir refugi a l’hivern i en el cas de certes espècies també serveix com a espai segur de nidificació durant la primavera. La seva missió és reproduir artificialment els hàbitats naturals d’insectes i aràcnids. La instal·lació d’hotels d’insectes afavoreix la presència d’aquests grups, ja que en ells troben recursos per viure. Recursos minvats per la intervenció humana (desforestació, contaminació de l’aire, destrucció dels hàbitats naturals, ús massiu d’insecticides, etc.) que posen en perill dos aspectes fonamentals de la funció d’aquestes espècies: la pol·linització i el control de plagues. La ubicació ha de contemplar que l’hostal tingui a prop un espai enjardinat amb plantes i flors que serveixin d’aliment pels habitants, també és beneficiós tenir al costat un lloc amb aigua. Els materials de l’hostal són diversos i en funció del tipus, atreuen unes espècies o altres. El refugi per a insectes i aràcnids té diverses utilitats:

  1. Pedagògica. És una eina per a sensibilitzar sobre la importància de la biodiversitat i la funció imprescindible dels insectes a l’hora de preservar-la.
  2. Científica. És útil per conèixer espècies que són difícils d’observar en la natura i alhora permet recollir dades d’espècies parcialment desconegudes, com són les abelles solitàries.
  3. Creativa. Tot i que l’estructura de l’hostal ha de tenir unes característiques determinades per a ser funcional, també afavoreix la imaginació quan pensem en la forma, la decoració i la seva relació amb l’entorn. 
  4. Comunitària. L’hostal d’insectes i els seu entorn pot plantejar-se com un espai de trobada entre veïns i veïnes, alumnes de primària i secundària, famílies, etc. Crear un grup de gent per tenir cura de l’espai i ocupar-se del manteniment de l’hostal que consisteix principalment en canviar els materials a la tardor i procurar que sempre hi hagi plantes i flors a prop. També permet dissenyar activitats i accions relacionades amb els insectes: lectura de contes, projeccions didàctiques i artístiques, espais de reflexió, etc. 

Actualitat