Recurs educatiu: Fem un hostal d’insectes a l’escola!

Un “hostal de insectes” (o hotel d’insectes) és un objecte pensat per oferir refugi a l’hivern i  en el cas de certes espècies també serveix com a espai segur de nidificació durant la  primavera. La seva missió és reproduir artificialment els hàbitats naturals d’insectes i aràcnids.  

La instal·lació d’hotels d’insectes afavoreix la presència d’aquests grups, ja que en ells troben recursos per viure. Recursos minvats per la intervenció humana que provoca la desforestació, la contaminació de l’aire, la destrucció dels hàbitats naturals, l’ús massiu d’insecticides, etc., una sèrie de situacions que posen en perill  dos aspectes fonamentals de la funció d’aquestes espècies: la pol·linització i el control de  plagues. Per no mencionar altres possibles usos com el de contribuir a la sobirania alimentària en un futur immediat.  

La ubicació triada ha de contemplar que l’hostal tingui a prop un espai enjardinat amb plantes i flors  que serveixin d’aliments pels seus habitants. Els materials de l’hostal són diversos i en funció de la  selecció, atreuen unes espècies o d’altres. Els hostals d’insectes són, per tant, un artefacte  que aglutina art, ciències i ciutadania i tenen diverses utilitats:  

  • Pedagògica. És una eina per a sensibilitzar sobre la importància de la biodiversitat i  la funció imprescindible dels insectes per a preservar-la.  
  • Científica. És útil per observar espècies que són difícils de trobar a la natura i alhora  recollir dades d’espècies parcialment desconegudes. 
  • Creativa. Tot i que l’estructura de l’hostal ha de tenir unes característiques  determinades per a ser útil, també permet fer volar la imaginació quant a la forma, la  decoració i la relació amb l’entorn. 
  • Comunitària. L’hostal d’insectes pot plantejar-se com un espai de trobada entre els i  les alumnes ja que hauran de tenir cura de       l’espai i ocupar-se del manteniment de  l’hostal que consisteix principalment en canviar els materials a la tardor i procurar que  sempre hi hagi plantes i flors a prop.

Les persones que imparteixen el recurs són Paula Mendoza (biòloga) i Iraia Mir (fustera) i, per tant, el recurs educatiu també inclou la perspectiva de gènere, tot ajudant a trencar els estereotips relacionats amb la ciència i els oficis manuals.

Objectius:  

  • Conèixer biodiversitat de l’entorn i la funció imprescindible dels insectes per a preservar-la.
  • Aproximar l’alumnat de manera pràctica i vivencial a la creació d’un hostal  d’insectes en tot el seu procés: des del disseny fins als acabats i la instal·lació,  passant per les eines, materials i habilitats.
  • Fomentar el treball en equip per a un mateix objectiu, en aquest cas la  construcció d’un hostal d’insectes.
  • Desenvolupament d’habilitats manuals i tècniques.
  • Trencar amb estereotips de gènere.

Aquest recurs és una col·laboració entre el Bòlit. Centre d’Art Contemporani de Girona i l’Associació cultural La Volta.

El 2023 s’ha desplegat a les escoles Montjuïc, Montfalgars, Carme Huguet i Dalmau Carles.

Actualitat