Moviment de pell i escates

Moviment de pell i escates de Laia Claver (Segona edició, 2015) és un poemari sensible on l’autora juga amb la relació entre el jo i els elements del cosmos.

Els seus versos ens submergeixen en un paisatge interior aquàtic on el desig i les relacions personals íntimes vertebren un recorregut emocional que mena a la reflexió sobre els processos de canvi i la creació de la pròpia identitat.

https://edicionstremendes.com/

Actualitat