Decoració tèxtil eco-friendly, de KÜARI DÉ

Per mitjà dels retalls de teles africanes provinents del projecte KÜARI DÉ, es proposa decorar un quadre tèxtil, fent ús de la pròpia imaginació o bé utilitzant les plantilles que seran facilitades. Es tracta de reflectir altres cultures a la nostra societat i donar una
segona vida als sobrants amb l’objectiu de crear una composició amb un toc molt divertit i alegre.

 

Dissabte 18 de març a la plaça de l’Assumpció (Sant Narcís)

Grup A ___  11 – 12:30 h 

Grup B____  17 – 18:30 h

 

Actualitat