Convocatòria oberta: Residència a La Volta (2024)

L’Associació Cultural La Volta gestiona el projecte La Volta de Sant Narcís, un espai per al creixement de projectes artístics i culturals en un estadi emergent de professionalització. La convocatòria s’adreça a persones o col·lectius interessats a desenvolupar una activitat d’autoocupació en l’àmbit creatiu: arts visuals o en viu, arts aplicades, gestió cultural, disseny, etc. i que, alhora, vulguin formar part d’un projecte cultural de barri que creix i es transforma gràcies a la cooperació, el talent i la implicació dels seus residents.

La Volta consta de quatre locals disseminats a la plaça de l’Assumpció amb espais de treball individuals, tallers i infraestructures compartides, i espais d’exhibició i distribució d’obra i producte. El projecte també disposa de diversos espais expositius i fa ús de la plaça de l’Assumpció per promoure activitats culturals i artístiques.

També, des de La Volta, es programen quatre esdeveniments anuals, les Jornades voltaiques, més enllà del format tradicional de mercat, per fomentar les disciplines artístiques dels residents i les línies de treball del projecte. L’objectiu consisteix a propiciar les trobades entre artistes i creadors emergents, residents del projecte o externs, amb professionals de referència, tot afavorint l’intercanvi de coneixement i experiència professional.

2 anys de residència: 1 any aportació mensual de 50 € (70 € en cas de col·lectius) i 2n any aportació mensual de 100 € (120 €). Possibilitat de pròrroga de sis mesos.

Termini de presentació de sol·licituds: dilluns 29 de gener de 2024 a les 12 h

Resolució de la convocatòria: Acta jurat (format per Montserrat Moliner, Roc Domingo i Olga Taravilla)

Durant el mes de febrer es farà l’avaluació dels projectes rebuts entre els membres de l’equip de coordinació (1 vot), una sòcia de l’Associació Cultural La Volta (1 vot) i una persona externa vinculada al món de l’art i/o a la cultura (1 vot). La residència començarà l’1 de març de 2024.

Et pots descarregar les bases en PDF de la convocatòria aquí >>.

Cartell dissenyat per Jordi Peña de Vida Studio.

Per resoldre dubtes i/o presentar les propostes, escriviu-nos a info@femlavolta.cat

 

La convocatòria disposa del segell de bones pràctiques PAAC, “una marca de qualitat per a totes les convocatòries que segueixen uns principis bàsics que asseguren el treball digne de l’artista (…) i certifica que la convocatòria compleix les bones pràctiques en matèria de condicions laborals”.

Actualitat