CNTRL de Mechu López-Bravo

CNTRL. Formes de control social, de Mechu López-Bravo

Exposició d’escultures i instal·lacions de petit format

Inauguració 14 de novembre a les 13h. Mercat de la Volta Plaça de l’Assumpció 15. Sant Narcis Girona, 2015

[CNTRL]

comandament

control numèric

m autom i tecnol

Conjunt d’accions i instruccions per tal d’aconseguir que un element mecànic, elèctric o electrònic d’un aparell o un sistema acompleixi una determinada funció.

1 En informàtica, la tecla cntrl és una tecla modificadora, que en conjunció amb una altra tecla, realitza una operació especial.

2 Formes de control social, societat en la qual el comandament social es construeix mitjançant una difusa xarxa de dispositius que produeixen i regulen costums, hàbits i pràctiques productives.
Els dispositius de control són una xarxa, un conjunt heterogeni de discursos, institucions, instal·lacions arquitectòniques, decisions reglamentàries, lleis, mesures administratives; en resum, aquests elements pertanyen tant allò que es diu com allò que se silencia. Funcionen en la xarxa entre elements heterogenis, potser un discurs d’una institució o un element que permet justificar i ocultar una pràctica. Entre aquests elements existeix un joc de canvi de posicions, modificacions de les funcions que poden ser molt diferents.

Són un conjunt de praxi , coneixements, institucions, i el seu objectiu consisteix a administrar, governar, controlar, orientar, per a normalitzar uns comportaments, unes «maneres de ser». En definitiva, aquesta xarxa de relacions en les quals està implicada una forma determinada d’exercici del poder fa possible uns efectes de «veritat» i «realitat».

Mechu López-Bravo

Actualitat

   

L’Associació Cultural La Volta forma part de Xarxaprod, la Xarxa d’espais de creació i producció de Catalunya