Banc del Temps

El Banc del Temps és una iniciativa comunitària d’intercanvi de coneixements i habilitats entre els seus membres, sense utilitzar diners, la unitat de valor és el temps. Els seus objectius són promoure l’intercanvi de temps entre persones, crear xarxes de cooperació i ajudar-se mútuament. Fomentar les relacions socials. Conciliar la vida familiar i laboral. Fomentar les relacions intergeneracionals. Fomentar l’autoestima. Evitar l’aïllament, sobretot de la gent gran i de les persones que disposen de menys recursos. Afavorir la integració de les persones desplaçades. Intercanviar serveis. Compartir coneixements. Demostrar que es poden fer moltes coses, sense diners.

 

Web: http://www.bdtpontdeldimoni.com

Facebook: bdtpontdeldimoni

Twitter: @BdTpontdimoni

Instagram: @bdtpontdeldimoni

WordPress: https://bdtpontdeldimoni.wordpress.com

Hemeroteca: http://www.eldimoni.com

Actualitat