Artesania i art conceptual_ Conferència d’Isabel Banal

“Quan busco la relació i la influència que hi pot haver de l’artesania en el meu treball dins l’àmbit de l’art contemporani, m’adono que una i altra, artesania i art, són els moments inicial i final d’un mateix impuls. Impuls de l’acció creadora i transformadora de la humanitat, aquesta capacitat de generar elements amb els quals es pot interaccionar amb el món, a tots nivells: materialment, intel·lectualment, espiritualment.”

Conferència “Artesania i art conceptual” d’Isabel Banal.

Dissabte 14 de març a les 16 h (espai cúpula)

Reprogramada: dissabte 19 de decembre (espai cúpula)

Actualitat