ART i CONVERSA. Una proposta de La Volta i Dota

Curs per a dones de trajectòries migrants, gens o poc escolaritzades i amb fills al seu càrrec. Una proposta en col·laboració entre l’Associació cultural La Volta i DOTA. Dones per a la formació, el treball i l’autoocupació, i amb el suport de l’Ateneu Popular de Salt.

Els divendres de 9 a 11 h a El Teler (Ateneu Popular de Salt)

ART I CONVERSA és un programa que vol portar cap a les paraules dones mai o poc escolaritzades al seu país d’origen; dones no alfabetitzades i, per tant, no familiaritzades amb els processos d’aprenentatge habituals que necessiten trobar noves vies d’accés lingüístic, és a dir, noves maneres d’estudiar basades en la creació i l’experiència. En aquest sentit, les pràctiques artístiques son unes aliades primordials, ja que, d’una banda, permeten arribar a la llengua sense que aquesta sigui l’únic motor d’aprenentatge, d’altra banda, afavoreixen una perspectiva de descoberta lingüística vivencial. Les dones poden percebre les paraules, escoltar-les, dir-les, veure-les, reconèixer-les, escriure-les i llegir-les fent coses amb elles, vivint i compartint moments gràcies a elles, relacionant-se a través d’elles.

ART I CONVERSA vol doncs posar l’art al servei de la conversa, entesa aquesta com a intercanvi de paraules, però també i sobretot en el sentit etimològic del terme: “viure amb companyia, tractar amb algú” (Gran Diccionari de la llengua catalana). Atès que el procés d’adquisició lingüística sempre es produeix inicialment de forma inconscient i ulteriorment conscient, l’enfoc corporal i afectiu de l’expressió artística esdevé un recurs molt eficaç per a les dones gens o poc alfabetitzades. L’aproximació vivencial de la llengua fa que aquestes puguin accedir-hi mitjançant el seu cos, la seva imaginació i la seva potencialitat creadora.

ART I CONVERSA vol partir de les seves experiències, necessitats i desitjos com a font d’inspiració creadora, ja que moltes d’aquestes dones són ja grans creadores a la seva vida quotidiana, tot i que poques vegades poden orientar la seva creativitat en benefici propi, ja sigui per estudiar, expressar sentiments o fomentar l’autonomia personal o professional.

 

ART I CONVERSA vol convidar aquestes dones a prendre’n consciència i a reservar-se’n una part per poder tenir una existència més plena, tant des del punt de vista individual com social. L’experiència artística contribueix a aquesta conscienciació perquè afavoreix l’increment de l motivació i de la confiança en una mateixa, condicions indispensables per aprendre i parlar una nova llengua amb les persones que ens envolten. Per facilitar aquesta interacció social, ART I CONVERSA prioritza pràctiques artístiques contextualitzades, és a dir, vinculades amb les necessitats quotidianes de les dones. A més a més, aquestes sempre parteixen d’una concepció global de la

llengua (interdependència fonètica-gramàtica-lèxic-cultura-etc.). Per exemple, quan es convida les dones a dibuixar sons o paraules sentides, a relacionar-los amb imatges o situacions escenificades, a ballar les frases o a convertir-les en collage, els continguts d’aquestes propostes, necessàriament significatius, inclouen i connecten diferents destreses lingüístiques.

ART I CONVERSA vol oferir un espai i un temps per parlar-nos amb les paraules, però també mitjançant la mirada, el to de la veu, les mans i la resta del cos; un espai i un temps aliens al judici o a la pressió; un espai i un temps de creació individual i col·lectiva per “viure amb companyia”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualitat