A quatre potes del col·lectiu Nyamnyam a Sant Narcís!

Iniciativa: Col·lectiu Nyamnyam

“A quatre potes” és una acció comunitària que consisteix en diverses sessions amb un grup de participants del barri de Sant Narcís i els seus voltants per crear un dispositiu escènic (la creació d’un banc per cada participant) al voltant del qual es generi una peça teatral a mig camí entre la instal·lació, la performance i les arts escèniques. Primer començaran amb una contextualització del projecte, una primera visita al teatre principal amb la seva nova directora Elena Carmona i l’explicació d’aquesta línia de treball. Després es passarà als tallers de fabricació dels bancs i amb la coordinació del dissenyador Pedro Pineda. En paral·lel, les sessions pràctiques aniran acompanyades de converses obertes amb el grup -amb la mediació de nyamnyam -, on s’anirà abordant qüestions que deriven del cos de treball de A quatre potes: sobre la fusta i el seu origen; sobre disseny, materials i forma; sobre l’activació d’aquest dispositiu.

A les 16 h en el marc de la Jornada voltaica del 26 de març s’habilitarà un espai amb una escenografia creada amb els bancs i es farà una posada en comú del projecte i de temes relacionats com la gestió forestal a terres gironines, el disseny com a eina d’experimentació, la construcció d’una escenografia participativa a partir dels bancs que estem creant col·lectivament i el barri com a espai de creació, acció i resiliència. Aquesta acció comptarà amb la presència dels veïns i veïnes participants, dels equips de la volta i del teatre municipal, i la dinamització de l’Ariadna i l’Iñaki de nyamnyam.

 La peça resultant titulada “Volta de full”  amb aproximadament 5 escenes on interactuen els bancs, les persones, la música, el vídeo i la veu dels seus protagonistes. Aquesta peça escènica qüestiona nocions pre-establertes del teatre en la seva part formal, planteja un espai d’acció i circulació comú entre públic i creadors, i activa en el pla conceptual idees com l’artesania entesa d’una manera expandida (fusteria), el gest com a (micro)acció política, la retroalimentació que posa en circulació lògiques pròximes a l’ecologia, i l’exploració dels imaginaris socials com a aliment per al pensament i la pràctica contemporània.

 Aquesta és una producció del Teatre de Girona i es podrà veure el 28 de maig. També ha obtingut un ajut Kreas de l’Ajuntament de Girona.
Fotografia: Matt Robinson

Actualitat