Històric

La Volta es posa en marxa el 2014 per iniciativa del Bòlit, Centre d’Art Contemporani de l’Ajuntament de Girona, i compta amb el suport inicial del SOC i del Fons Social Europeu, d’acord amb el Programa d’ajuts a Projectes Innovadors i Experimentals, i també rep el suport econòmic i la col·laboració de l’Ajuntament de Girona. La Volta també ha comptat amb el patrocini de l’Obra Social de “La Caixa” (2017) i de l’Oficina de Suport de la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (2018).

La Volta sempre ha estat coordinada per una entitat sense ànim de lucre que ha promogut la cooperació i la implicació activa dels residents per tal de garantir-ne el bon funcionament i la seva progressiva consolidació. Els tres primers anys han estat coordinats pels membres de l’Associació Cultural Fang, Gal·la Miserachs, Joanot Cortès i Marta Sureda, entitat establerta al barri des de 2012 amb un espai de cotreball i un estudi de comunicació i disseny. El 2017, l’Associació també assumeix la gestió del projecte amb la incorporació de Víctor Masferrer a l’equip i, en el segon semestre, es compta amb l’assessorament de l’artista i gestora cultural independent Montserrat Moliner.

A partir de gener de 2018 la gestió ha anat a càrrec de l’Associació Cultural La Volta, fundada el primer semestre de 2017 per tretze socis, membres de l’equip de coordinació, artistes en residència i persones de l’àmbit de l’art i la cultura vinculades al projecte des dels seus inicis. Creada amb la finalitat de vetllar per a la continuïtat de La Volta, l’Associació assumeix la titularitat dels lloguers i els subministraments del projecte, i es decideix el nou equip de coordinació i gestió integrat pels socis fundadors: Montserrat Moliner, Víctor Masferrer i Marta Sureda, així com la creació de les noves línies de treball i funcionament. Durant el primer mig any de 2018 cal destacar l’esforç de l’equip de gestió que ha seguit desenvolupant les tasques relacionades amb el projecte mentre es publiquen les bases i es resol la convocatòria de la subvenció de l’Ajuntament de Girona per al foment de les indústries culturals i creatives a Sant Narcís, aprovada per unanimitat a la sessió ordinària de l’Ajuntament de Girona en el Ple del 21 de maig. L’Associació Cultural La Volta ha estat l’única entitat presentada a la convocatòria, obtenint una puntuació de 13 sobre 15 per desenvolupar el projecte de La Volta durant tres anys (2018-2020) amb una progressiva disminució de l’aportació municipal i un augment dels recursos propis.

A banda d’ampliar els recursos propis, l’Associació ha obtingut la subvenció de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de Catalunya per a projectes de caràcter professional en l’àmbit de les arts visuals en la modalitat B de suport a l’organització d’activitats professionals en format d’exposició, mostra, festival o similar que tinguin com a objectiu desenvolupar, impulsar o difondre projectes basats en les arts visuals.

organitza: Logo La Volta amb la col·laboració de: i el suport de