Introducció

La Volta és un projecte cultural de proximitat en clau de creació contemporània que, situat al barri de Sant Narcís de Girona, disposa de quatre locals a la plaça de l’Assumpció i una zona enjardinada, recuperats i habilitats per acollir en residència propostes vinculades a l’art, l’artesania, el disseny i la cultura. La selecció de residents es realitza a través de convocatòries obertes i públiques adreçades a persones interessades a desenvolupar un projecte d’autoocupació en el marc de les anomenades Indústries Creatives. Els establiments són petits locals a peu de carrer, originàriament destinats a negocis familiars i tancats durant dècades, que han permès desenvolupar un projecte cultural de barri, únic i singular, gràcies a la col·laboració de tots els actors implicats. El projecte de La Volta va néixer fa més de quatre anys amb un doble objectiu:

1) Donar suport a la professionalització de projectes culturals, artesans i artístics posant a disposició espais de treball individual i col·lectiu, així com d’exhibició i distribució d’obra i producte.

2) Dinamitzar culturalment i econòmicament Sant Narcís amb la col·laboració dels veïns i veïnes, entitats, comerços i equipaments del barri.

Metodologia i línies de treball

Arts i oficis

Es tracta de la línia més àmplia del projecte perquè agrupa la major part del treball desenvolupat pels residents de La Volta i està vinculada a la recuperació d’oficis i tècniques artístiques, la sostenibilitat, l’artesania i el treball manual, la fotografia analògica, la il·lustració, la ceràmica, la joieria, el disseny sostenible, la bioconstrucció, etc. La Volta, a més, estableix vincles amb entitats educatives per desenvolupar estratègies comunes des d’on presentar el projecte per tal que aquells estudiants que tinguin interès a desenvolupar una trajectòria artística i professional sàpiguen que La Volta disposa d’espais-tallers.

Arxiu i animació

Aquesta línia agrupa el treball en l’àmbit audiovisual practicat des de La Volta i s’estructura en dos eixos: 1) l’animació desenvolupada mitjançant diverses tècniques que combinen la pràctica analògica i objectual, així com la digital; 2) l’arxiu com a element de treball audiovisual i de les arts visuals realitzat des del foundfootage i l’apropiacionisme amb finalitats artístiques, professionals i divulgatives. Des de l’Associació considerem que aquest àmbit de treball complementa l’oferta de la ciutat en relació amb l’audiovisual i obre possibles col·laboracions amb institucions i equipaments de referència com el Cinema Truffaut, el Museu del Cinema, i el Bòlit Centre d’Art, especialitzat en les pràctiques contemporànies de l’audiovisual, tot buscant la complementarietat de les propostes desenvolupades més específiques d’arxiu i animació.

Pensament i tecnologia

Aquesta línia pretén propiciar nous àmbits de reflexió sobre el lloc que les pràctiques artístiques contemporànies, els nous llenguatges de la imatge i l’art ocupen en la societat i en l’àmbit educatiu. Potenciar l’àmbit educatiu és un element clau per al desenvolupament del projecte, ja que té un efecte transversal en totes les àrees i es mou en totes direccions, creant usuaris i públic, professionalitzant artistes, generant complicitats, augmentant i potenciant recursos humans i materials. És un potent motor de relacions i generador de coneixement que pot operar en diverses capes i a diferents velocitats.

Disseny de producte, prototipatge i artesania digital

Aquesta línia de treball pretén apropar l’artesania i la tecnologia, el disseny amb l’autoproducció, la cultura i la indústria. L’objectiu consisteix a teixir lligams entre el món dels ateneus de fabricació i l’anomenada artesania digital, que està conformant nous models de fabricació i producció a partir de l’expansió de les tecnologies d’impressió 3D, màquines de CNC de baix cost, etc., i que ofereixen la possibilitat de distribuir a escala molt local els processos de disseny i de fabricació. Volem treballar involucrant l’artesania i les arts, i els oficis tradicionals en ecosistemes de producció col·laborativa per obrir nous valors d’economia local més centrats en el DIY, la sostenibilitat i l’economia circular.

Nous públics i col·laboració amb universitats

L’Associació reforça el vincle amb les universitats per donar a conèixer el projecte en l’àmbit acadèmic i alhora establir convenis de col·laboració per tal que els alumnes de grau i, o màster puguin desenvolupar les seves pràctiques a La Volta i afavorir l’intercanvi de coneixement intergeneracional, així com el pràctic i teòric. Així mateix, es promouen les visites guiades als espais per a totes aquelles persones que treballen en ajuntaments, associacions, estudiants de cursos de gestió cultural, etc. interessades a saber més del projecte i conèixer de primera mà el seu funcionament i el treball i l’obra dels artistes en residència.

Projecte de barri i cultura de proximitat

Entenem la cultura com una eina de transformació i cohesió social al servei de la ciutadania. La Volta ha estat, és i serà un projecte cultural arrelat a Sant Narcís. I és per això que treballem per reforçar el vincle amb els veïns i veïnes, entitats, establiments i equipaments per dinamitzar el barri conjuntament i decidir quin model és el més adequat per millorar la vida de les persones que hi viuen i hi treballen i col·laborar en la recuperació del barri com a node comercial i promoure’l com a espai d’interès cultural per la seva singularitat arquitectònica i com a pol creatiu, compartint recursos i espais de trobada per millorar-ne la comunicació i l’organització de la programació d’esdeveniments i activitats, i desenvolupament de projectes i estratègies comunes.

 

organitza: Logo La Volta amb la col·laboració de: i el suport de